емпием

юли 9, 2013

Емпием – съби­ране на гной в естествена телесна кухина, главно в плевралната кухина.

на латински език: empyema.
на английски език: empyema.