енцефалон

юли 9, 2013

Енцефалон – главен мозък, разполага се в черепната кухина. Състои се от: продълговат мозък, мост, малък мозък, среден мозък, междинен мозък и краен мозък.

на латински език: encephalon.
на английски език: encephalon.