епендима

юли 9, 2013

Епендима – еднослоен епител, който пос­тила централния канал на гръбначния мо­зък и мозъчните вентрикули (стомахчета).

на латински език: ependyma.
на английски език: ependyma.