епикантус

юли 9, 2013

Епикантус (монголоидна гънка) – вертикална кожна гънка на клепачите, разположена във вътрешния клепачен ъгъл симетрично на двете очи. Често се съчетава с други орбито-фациални аномалии. Нормална находка е при хората от монголоидната раса.

на латински език: epicanthus.
на английски език: epicanthus.

Последни публикации