езофагеален

юли 9, 2013

Езофагеален (хранопроводен) – отнасящ се до хранопровода.

на латински език: oesophageus.
на английски език: (o)esophageal.