фагоцитоза

юли 14, 2013

Фагоцитоза – процес на поглъщане и разрушаване на чужди частици, микроорганизми, клетки и други от фагоцитите.

на латински език: phagocytosis.
на английски език: phagocytosis.