фаланга

юли 14, 2013

Фаланга – кост на пръстите на ръцете и краката. Всяка фаланга има тяло и две епифизи. Първият пръст има две фаланги (проксимална и дистална), а останалите пръсти имат по три фаланги (проксимална, средна и дистална).

на латински език: phalanx.
на английски език: phalanx.