фасция

юли 14, 2013

Фасция – сьединителнотъканна ципа, която обвива мускули и други органи.

на латински език: fascia.
на английски език: fascia.