фавизъм

юли 14, 2013

Фавизъм – хемолитична анемия, дължаща се на дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа. Настъпва след консумация на бакла или при инхалация на цветовете й.

на латински език: fabismus.
на английски език: favism.

Прочетете за:
Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит