феморален

юли 14, 2013

Феморален (бедрен) – отнасящ се до бедрото.

на латински език: femoralis.
на английски език: femoral.

Прочетете за:
Феморална херния