фетор

юли 14, 2013

Фетор – лоша миризма, смраден, зловонен, напр. лош дъх от устата – fetor ex ore.

на латински език: foetor.
на английски език: f(o)etor, stench.