фетус

юли 14, 2013

Фетус – плодът в утробата от 8-та седмица до раждането.

на латински език: fetus.
на английски език: f(o)etus.