фибриноген

юли 14, 2013

Фибриноген – β2-глобулин на кръвната плазма, който се произвежда в черния дроб. Участва в съсирването на кръвта – под действието на тромбина фибриногенът се превръща във фибрин.

Повишен фибриноген се наблюдава при: остри възпалителни заболявания, злокачествени заболявания, колагенози, травми и др.

на латински език: fibrinogenum.
на английски език: fibrinogen.

Прочетете за:
Фибриноген
Хиперфибриногенемия (повишен фибриноген)