фима

юли 14, 2013

Фима – туморовидно или възловидно образувание на кожата с различна големина.

на латински език: phyma.
на английски език: phyma.