флуктуация

юли 14, 2013

Флуктуация – вълнообразно раздвижване на теч­ност, затворена в мекостенна кухина, което възниква при перкусия.

на латински език: fluctuatio.
на английски език: fluctuation.