фонтанела

юли 14, 2013

Фонтанела (вирче) – място на черепа у новороденото, където все още не е настъпило заместване на хрущяла с костна тъкан.

На черепа но новороденото има 6 фонтанели: две чифтни (клиновидна и сисовидна) и две нечифтни (предна и задна).

на латински език: fonticulus.
на английски език: fontanelle, fontanel.