фулминантен

юли 14, 2013

Фулминантен – мълниеносен, внезапен и си­лен.

на латински език: fulminans.
на английски език: fulminant.