фузиформен

юли 14, 2013

Фузиформен – вретеновиден.

на латински език: fusiformis.
на английски език: fusiform, spindle-shaped.