гамета

юли 9, 2013

Гамета – зрели мъжки и женски полови клетки (сперматозоиди и яйцеклетки), които се сливат при оплождане и образуват зигота.

на латински език: gamete.
на английски език: gamete, sex cell, germ cell.