гаструла

юли 9, 2013

Гаструла (стадий в развитието на заро­диша) – двуслоен зародиш, произлязъл от бластулата (еднослоен зародиш). Има външен слой (ектодерма), вътрешен слой (ендодерма) и празнина – гастроцел.

на латински език: gastrula.
на английски език: gastrula.