генотип

юли 9, 2013

Генотип – съвкупност от всички гени в организма.

на латински език: genotypus.
на английски език: genotype.