гингива

юли 9, 2013

Гингива (венец на зъбите) – околозъбни лигавични участъци, които покриват алвеоларните израстъци на челюстите.

на латински език: gingival.
на английски език: gum.