гликогеноза

юли 9, 2013

Гликогеноза – група наследствени заболявания, при които са нарушени синтезата или разграждането на гликогена поради дефект на ензимите, участващи в тези два процеса. В резултат настъпва обилно натрупване на гликоген в различните органи.

на латински език: glycogenosis.
на английски език: glycogenosis, glycogen storage disease.