гликолиза

юли 9, 2013

Гликолиза – серия от последователни реакции, водещи до разграждането на глюкозата до лактат.

на латински език: glycolysis.
на английски език: glycolysis.

Последни публикации