гломерул

юли 9, 2013

Гломерул – структура на нефрона, представлява клъбце от капиляри, които произлизат от една артериола, наречена внасящ съд (vas afferens), и се оттичат към друга артериола, наречена изнасящ съд (vas efferens). Гломерулите се разполагат в кoровата част на бъб­река.

на латински език: glomerulus.
на английски език: glomerulus.