глотис

юли 9, 2013

Глотис (гласна цепка) – ограничава се от двете истински гласни гън­ки (рlicae vocalis).

на латински език: glottis, rima glottides.
на английски език: glottis.