глухота

юли 9, 2013

Глухота – представлява трайно намаление на слуха или пълна липса на слух, получени в резултат на увреждане на звукопроводния и/или звукоприемния апарат.

Причините за глухота могат да бъдат:

  • генетични – в резултат на хромозомни аномалии;
  • негенетични:

пренатални (преди раждането) – в резултат на прекарани инфекции през първите месеци на бременността;

перинатални (по време на раждането) – при родова травма, асфиксия и др.

постнатални (след раждането) – прекарани инфекциозни заболявания заболявания (менингит, шарки), ототоксични медикаменти (антибиотици от групата на аминогликозидите), черепни травми, силен шум.

Глухотата се проявява с липса на слух, като се различават: тежко чуване, практическа глухота и глухота.
Лечението се осъществява чрез слухопротезиране или оперативно – кохлеарна имплантация.

на латински език: surditas.
на английски език: deafness, surdity.

Прочетете за:
Глухота