хематорахис

юли 15, 2013

Хематорахис – кръвоизлив в гръбначномозъчния канал.

на латински език: haematorrhachis.
на английски език: h(a)ematorrhachis.