хемералопия

юли 15, 2013

Хемералопия – нощна слепота, “кокоша” слепота – нарушена зрителна адаптация към тъмно. Пациентите имат нормално зрение през деня, докато през нощта зрението им е нарушено и те трудно се ориентират.

В зависимост от причината за възникването се различават:

  • функционална хемералопия – при недоимъчно хранене – липса на протеини, на вит. А, витамини от група В;
  • органична хемералопия – при пигментен ретинит, атрофия на хороидеята, отлепване на ретината и др.

на латински език: hemeralopia.
на английски език: night blindness.

В англоезичната литература понятията хемералопия и никталопия се използват с обратно значение.

Прочетете за:
Хемералопия (кокоша слепота)