хемибализъм

мар. 3, 2014

Хемибализъм – неволеви движения на крайниците на едната половина на тялото. Тези движения са внезапни, силни, хвърлящи.

Хемибализмът се дължи на увреждане на контралатералното субталамично ядро.

на латински език: hemiballismus.
на английски език: hemiballism, hemiballismus.

Прочетете за:
Бализъм