хемиспазъм

юли 15, 2013

Хемиспазъм – спазъм на един или повече мускули на едната половина на лицето или тялото.

на латински език: hemispasmus.
на английски език: hemispasm.