хемолитичен

юли 15, 2013

Хемолитичен – пре­дизвикващ хемолиза, дължащ се на хемо­лиза, напр. хемолитична анемия.

на латински език: haemolyticus.
на английски език: h(a)emolytic.

Прочетете за:
Видове хемолитични анемии – класификация – 1-ва част