хеморагия

юли 15, 2013

Хеморагия (кръвоизлив, кръвотечение) – излизане на кръв извън кръвоносните съдове при нарушаване на целостта им.

Различават се вътрешни кръвоизливи (в тъканите, органите) и външни кръвоизливи (във външната среда).

на латински език: haemorrhagia.
на английски език: hemorrhage.