хепатален

юли 15, 2013

Хепатален (чернодробен) – отнасящ се до черния дроб. Например: хепатална (паренхимна) жълтеница.

на латински език: hepaticus.
на английски език: hepatic.