хиатус

юли 15, 2013

Хиатус – отвор, отвърстие. Например хиатус (отвор) на диафрагмата.

на латински език: hiatus.
на английски език: hiatus.