хипалгезия

юли 15, 2013

Хипалгезия – понижена чувствителност за болка.

на латински език: hypalgesia.
на английски език: hypalgesia, hypalgia.