хипернефром

юли 15, 2013

Хипернефром (тумор на Гравиц) – аденокарцином на бъбрека, изхождащ от епитела на проксималните извити каналчета. Най-чест е светлоклетъчния вариант. Характеризира се с макроскопска хематурия, болка, палпираща се туморна маса в корема и др.

на латински език: hypernephroma.
на английски език: hypernephroma, Grawitz tumor, renal cell cancer.

Прочетете за:
Карцином на бъбрека (хипернефром)