хипертония

юли 15, 2013

Хипертония:

1. артериална хипертония – повишено кръвно налягане.

2. мускулна хипертония – повишен мускулен тонус. Различават се спастично повишен мускулен тонус и ригидно повишен мускулен тонус.

Причини за мускулна хипертония са – болест на Паркинсон, тетанус, церебрална парализа и др.

на латински език: hypertonia.
на английски език: hypertonia.

Прочетете за:
Мускулна хипертония
Видове артериална хипертония – класификация