хипертрофия

юли 15, 2013

Хипертрофия – процес, при който се увеличава обемът и теглото на даден орган в резултат на увеличаване на обема на отделните клетки.

Различават се истинска хипертрофия (увеличава се обема на паренхимните клетки на органа) и лъжлива хипертрофия (увеличава се обема на клетките на съединителната тъкан или мастната тъкан).

на латински език: hypertrophia.
на английски език: hypertrophy.