хипестезия

юли 15, 2013

Хипестезия – понижена чувствителност към различни видове дразнения, особено към до­пир.

на латински език: hypaesthesia.
на английски език: hypesthesia, hypoesthesia.

Прочетете за:
Хипестезия (намалена чувствителност)