хипоксемия

юли 15, 2013

Хипоксемия – понижено съдържание на кислоро­д в кръвта.

на латински език: hypoxaemia.
на английски език: hypoxemia.