илиачен

юли 9, 2013

Илиачен – хълбочен, отнасящ се до хълбочната кост.

на латински език: iliacus.
на английски език: iliac.