инклинация

юли 9, 2013

Инклинация – наклоняване, отклоняване.

на латински език: inclinatio.
на английски език: inclination.