инкреторен

юли 9, 2013

Инкреторен – вътрешносекреторен, отнасящ се до вътрешната секреция, ендокринен.

на латински език: incretorius.
на английски език: incretory, endocrine.