инсолация

юли 9, 2013

Инсолация:

1. слънчево облъчване, слънчеви бани;
2. слънчасване, слънчев удар.

на латински език: insolatio.
на английски език: insolation: 1. sun bath; 2. sunstroke.