инспирация

юли 9, 2013

Инспирация (вдишва­не) – първата фаза в процеса на дишане.

на латински език: inspiratio.
на английски език: inspiration, inhalation.