инстилация

юли 9, 2013

Инстилация – капване, накапване, вливане на лекарствени средства капка по капка.

на латински език: instillatio.
на английски език: instillation.