Начало Медицински речник инсуфициенция

инсуфициенция

не­достатъчност, функционал­на слабост, непълно затваряне на съ­рдечна клапа, напр. митрална инсуфициенция.

на латински език: insufficientia.
на английски език: insufficiency.