интермисия

юли 9, 2013

Интермисия – временно прекъсване; ин­тервал между два пристъпа на болест, напр. малария.

на латински език: intermissio.
на английски език: intermission, intermittence.