интубация

юли 9, 2013

Интубация – въвеждане на тръба в кух орган, главно в ларинкса, трахеята.

на латински език: intubatio.
на английски език: intubation.